Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Merikeinun ”Pöhinää Alpakkatilalla-uutiskirjeen” rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen GDPR ja Henkilötietolain 523/99 10§:ään.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Merikeinu Ky, y-tunnus: 2167177-8, Mustikkatie 16, 49510 Hamina

2. YHTEYSHENKILÖ

Sari Ketosara, Mustikkatie 16, 49510 Hamina, puh. 0505999322

3. REKISTERIN NIMI

Merikeinun alpakoiden ”Pöhinää alpakkatilalla” -uutiskirjeen tilaajarekisteri. 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen vastaanottaa uutiskirjeitä Merikeinun Alpakkatilalta. Henkilötietoja käytetään sähköpostilla tapahtuvaan uutiskirjeiden ja tiedotteiden lähettämiseen.

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi (kunnes tilaus peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo lakkaa).

Uutiskirjeen tilaajalla on jokaisen uutiskirjeen vastaanottamisen yhteydessä mahdollisuus perua tilaus.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröityessä henkilöltä pyydetään etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja kerätään internetissä Merikeinun verkkosivuilla olevan lomakkeen avulla tai henkilökohtaisissa asiakastilanteissa.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille. Ne ovat ainoastaan rekisterinpitäjän käytössä.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET – SÄHKÖINEN AINEISTO

Rekisterin tietoja säilytetään rekisterinpitäjän käyttämän palveluntarjoajan (Mail Poet) palvelimella. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Tietoihin pääsee kirjautumaan vain rekisterinpitäjän hallussa olevilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.  Rekisteriä käsitteleville on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista.
Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

10. TARKASTUSOIKEUS

Merikeinun uutiskirjeeseen liittyvät tietosuojaoikeutesi 28 §:n nojalla :

Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä

  • sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi.

 

Oikeus saada pääsy tietoihin

  • sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme, sinulla on oikeus saada jäljennös näistä tiedoista, ellei meillä ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta.

 

Oikeus oikaista tietoja

  • jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan tiedot

 

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

  • jos käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä
  • tällöin voimme käsitellä tietojasi vain sinun suostumuksellasi

 

Omat tiedot voi päivittää tai niiden käytön markkinointitarkoituksiin voi kieltää sähköisesti rekisterinpitäjän nettisivulta sekä uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta tai osoittamalla kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Sinun on osoitettava tarkastusoikeutta koskeva pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle joko omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä, sitä vastaavalla varmennetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti Merikeinun tilalla.

Rekisterinpitäjän ei tarvitse vastaanottaa puhelimitse tai sähköpostilla esitettyjä tarkastuspyyntöjä.

Rekisterinpitäjällä ei ole, henkilökohtaisenkaan tarkastuspyynnön kohdalla, velvollisuutta vastata siihen välittömästi. Merikeinun tila todentaa pyytäjän henkilöllisyyden ja lähettää hänelle kirjallisen vastauksen, ilman aiheetonta viivästystä, viimeistään kolmen kuukauden kuluttua.

Rekisteröity voi käyttää tarkastusoikeutta maksutta korkeintaan kerran vuodessa.

 

11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Sinulla on oikeus pyytää tietojasi siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle. 

Sinulla on oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa.

Sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on, tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.